Udviklingsforløb for salgsteams

Mange salgsteams er præget af performance-kultur, hvor fokus er på resultater og vækst. I perioder hvor det går godt og måltallene nås, vil der ofte være god stemning, og man klapper hinanden på skuldrene og bekræfter hinanden i, at ”her går det godt”.

Udfordringen kommer, når måltallene ikke nås og salgsteamet oplever mathed og stagnation. I de tilfælde vil mange salgsteams være præget af: Mismod, fokus på det, der ikke fungerer, hvem har skylden for de dårlige resultater, øget fokus på personlige resultater og mindre på teamets resultater.

Det er i den periode, teamets modstandskraft bliver sat på prøve. Resultatet af dårlig modstandskraft kan være: Interne stridigheder, øget rivalisering mellem kolleger, ”solo-performance”, opsigelser, destruktiv adfærd.

Med et udviklingsforløb hos Business Partneren vil vi sætte fokus på områder som:

  • Øget modstandskraft i modgang
  • Kreativitet som middel mod stagnation
  • Samarbejde som løftestang
  • Stærkere relationer giver bedre resultater i med- og modgang
  • Bedre forståelse af kunderne giver bedre resultater
  • Får du lyttet ordentligt til dine kunder?
  • Får du spurgt kunderne om de rigtige ting?

Et udviklingsforløb med et salgsteam kan kombineres, så der er fokus på kompetenceudvikling, samarbejde og resultater i teamet, men også personlig udvikling hos den enkelte sælger gennem individuel sparring og samkørsel.