Udviklingsforløb for teams

Som leder eller mellemleder i en virksomhed ligger ens fokus typisk på kerneopgaver og driften. Ens arbejde kommer ofte til at handle om koordinering, planlægning og optimering. Det kan være vanskeligt i en travl hverdag at få skabt rummet til at stoppe op, give slip, reflektere og finde ny inspiration.

Med et udviklingsforløb hos Business Partneren kan vi komme til jer og være med til at skabe rummet. Vi sætter os sammen og taler om, hvad I kunne tænke jer, at forløbet skal dreje sig om og hvilken retning, vi skal pege forløbet i. Ud fra de oplysninger strikker vi et forløb sammen, iscenesætter og faciliterer udviklingsforløbet med den frekvens, det er ønskeligt for jer.

Et udviklingsforløb kan f.eks. indeholde:

  • Undervisning i udvalgte emner (refleksion, indsigter, handlemod, giv slip på det gamle – tag i mod det nye, m.v.)
  • Facilitering af sessioner med fokus på udvikling (idéudvikling, fokus på inddragelse, skabe fælles commitment, m.v.)
  • ”Mentale åndehuller” – tage medarbejderne ud af deres vante rammer og arrangere relevante øvelser og samtaler, der kan give nye refleksioner og indsigter.
  • Vi kan være facilitator af møder, hvor fokus er på at skabe fælles forståelse ved at sørge for fælles forståelse af det sagte. På den måde undgår man vanetænkning og misforståelser.