Intensiv Jobindsats

Dette er et tilbud til dig der har været ledig i 16 måneder og gennem dit jobcenter har ret til en intensiv jobindsats/personlig jobformidler.

Formålet med forløbet er at forbedre dine muligheder for at komme i job.

Indhold

 • Individuelle samtaler med fokus på jobcoaching og motivation
 • Workshops – jobsøgningsværktøjer, praktikpladssøgning og jobformidling
 • Individuelle samtaler med fokus på jobcoaching og motivation
 • Workshops – jobsøgningsværktøjer, praktikpladssøgning og jobformidling
 • Mulighed for opfølgning individuelt og i gruppe
 • Mulighed for at sparre med andre

Da vores erfaring er, at den rette praktikplads eller løntilskud kan være jobskabende og kompetenceudviklende, vil praktikplads- og løntilskudssøgning være et fast element i forløbet. For nogen vil det være givtigt med praktikker, mens det for andre vil give mere mening med en målrettet jobsøgningsstrategi – det aftaler vi individuelt.

Vi arbejder ud fra, at det, der betyder mest for den enkeltes jobsøgning, er i hvor høj grad, man formår at sætte sig selv i spil i sin jobsøgning. Det vil sige, at hvis man har mistet modet og troen på sig selv, så er ens evne til at sætte sig selv i spil nedadgående. Det forsøger vi at tage med ind i forløbet. Derfor skulle du gerne opleve en fornyet tro på tingene og en højere grad af gå-på-mod.

Omfang

Forløbet løber indtil du starter i job/uddannelse eller til ophør af din dagpengeperiode.

Indhold

Indholdet vil være fleksibelt i forhold til dine behov. Vi arbejder bl.a. med:

 • Opsætning af jobmål
 • Hjælp til proaktiv planlægning
 • Indblik i rekrutteringsprocessen
 • Den gode ansøgning
 • Det målrettede CV
 • Vikarbureauer
 • Godt fra start i nyt job
 • Jobsøgning uden stress
 • Individuelle handleplaner
 • Kendskab til arbejdsmarkedet
 • Telefonen i jobsøgning
 • Netværk og LinkedIn
 • Jobsamtalen
 • Uopfordret ansøgning
 • Kompetenceafklaring og STARK-modellen

Derudover har vi bl.a. haft besøg af:

 • Erhvervsrådschefen i Favrskov, der fortalte om arbejdsmarkedet i Favrskov Kommune.
 • Personalekonsulent fra vikarbureau
 • Rekrutteringskonsulent

Vi har også eksperimenteret med samarbejdsøvelser og udarbejdelse af video-CV.

“Jeg fik bred viden om jobsamtaler, erfaringer og meninger fra andre deltagere. Stor hjælp med cv og ansøgning.”

Deltager på Intensiv JobindsatsLedig

“Det mest værdifulde var de forskellige perspektiver, som vi fik sat tingene i under vores samtaler.”

Deltager på Intensiv JobindsatsLedig

“Det bedste var, at jeg ikke på noget tidspunkt oplevede løftede pegefingre. At Kim fandt det bedste frem i mig, og anerkendte de valg jeg havde truffet. Gav mig troen på at jeg havde kompetencer, hvilket gav mig lysten og troen på mig selv tilbage. Du var god til at lytte, og stille åbne og reflekterende spørgsmål. Jeg oplevede alle samtaler meget givtige.”

Deltager på Intensiv JobindsatsLedig

“Jeg fik gejst og motivation samt fik lavet et nyt CV.”

Deltager på Intensiv JobindsatsLedig

“Jeg fik nogle gode samtaler med Kim og fik et andet syn på, hvordan man kommer i arbejde”

Deltager på Intensiv JobindsatsLedig

“Det bedste var at blive mødt og ikke være et “standardiseret nummer”, og at forløbet blev tilrettelagt individuelt tilpasset efter mine unikke behov.”

Deltager på Intensiv JobindsatsLedig

“Jeg fik mod til at springe ud i tingene og følge de ting, der giver mening for mig”

Deltager på Intensiv JobindsatsLedig

“Det mest værdifulde var de gode, personlige samtaler, som ikke var forhastede, men samtidig meget gode til at rykke mig personligt”

Deltager på Intensiv JobindsatsLedig

“Det bedste var, at jeg fik et nyt perspektiv på jobsøgning, og at jeg kom videre fra at bare være kørt fast i det samme”

Deltager på Intensiv JobindsatsLedig
Business Partneren | Edderfuglevej 1 | CVR-nr.: 34 29 77 03 | DK-8541 Skødstrup | Tlf: +45 28 96 06 27 | Copyright © 2018