Jobcenter

Business Partneren har mere end 10 års erfaring som leverandør til Jobcentre. Vi har erfaring med både individuelle forløb og holdforløb for personer på dagpenge og kontanthjælp / uddannelseshjælp.

Vores kompetencer spænder fra konkret jobcoaching og karriererådgivning til en mere håndholdt indsats, hvor vi arbejder ud fra den enkeltes situation. Det kan f.eks. være: Diagnoser, misbrug, manglende færdiggjort skolegang, manglende sociale ressourcer, dårlig økonomi, general mistrivsel, m.v.

Vi er vant til at have tæt kontakt til sagsbehandlere, ydelsescenter, misbrugscenter, mentorer, UU, undervisningsinstitutioner, psykiatere / psykologer og andre myndigheder.

Vi arbejder ud fra at spotte ressourcer i den enkeltes liv og tage udgangspunkt i dem og bruge som ”løftestang” til andre områder af personens liv.